Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku


publikováno: 21.08.2014

První část pracovního textu, jenž je ke stažení na stránkách ministerstva.  Obsahuje platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn včetně zdůvodnění. Pokrývá paragrafy 1 – 449 a nejproblematičtější pasáže dědického a rodinného práva. Zároveň nově upravuje spotřebitelské právo.

Konsolidovanou a oficiální verzi návrhu novely občanského zákoníku představí ministerstvo až po vypořádání připomínek vzešlých z oponentury.

 

Zdroj: www.justice.cz