Ministerstvo spravedlnosti spouští webové stránky pro dlužníky, ale i právnické profese


publikováno: 30.01.2018

Insolvenční web je určený dlužníkům, stránky nabízejí aktuální a přesné informace o tom, jak legálně dostat druhou šanci v situaci, kdy dlužníkovi závazky přerostly přes hlavu. V hlavních záložkách najdou lidé základní informace o platební neschopnosti a úpadku, i o možnostech jejich řešení. Pro lepší orientaci dlužníků v insolvenčním řízení je na stránkách k dispozici mimo jiné slovník insolvenčních pojmů. Slovník i záložka Časté dotazy dlužníků jsou sestavené na základě reakcí a podnětů dlužníků, ze kterých mnohdy vyplývá neporozumění právního hlediska jejich situace.

Neziskovému sektoru pak web nabízí návod, jak se stát akreditovanou osobou v oblasti oddlužení. Od července 2017 totiž mohou služby v oblasti oddlužení poskytovat pouze subjekty s akreditací od Ministerstva spravedlnosti. Do ledna letošního roku takové oprávnění získalo 34 subjektů zapsaných v evidenci SAKO (Seznam akreditovaných osob). Nadto je v evidenci VESTA (dobrovolná evidence subjektů poskytujících zpracování návrhů na povolení oddlužení) evidováno přes 300 advokátů, notářů a dalších osob, kteří se k psaní návrhů na oddlužení přihlásili dobrovolně. V obou případech jsou u jmenných seznamů uvedeny také kontakty. Na webových stránkách bude ministerstvo také akreditovaným osobám zveřejňovat aktuality týkající se poskytování služeb v oblasti oddlužení a odpovědi ministerstva na jejich nejčastější dotazy.

Pro insolvenční správce je nový web místem, kde najdou aktuality i často kladené dotazy. Důležitou by se pro insolvenční správce měla stát mimo jiné záložka vzdělávání, pod níž ministerstvo ve snaze podpořit zdravé a kvalitní insolvenční prostředí pro insolvenční správce připravilo a průběžně aktualizuje kalendář vzdělávacích akcí, seznam judikatury včetně relevantních právních vět a literatury z oblasti insolvencí.

Stránky budou mimo jiné novým komunikačním kanálem mezi Ministerstvem spravedlnosti a insolvenčními správci. Jim, dlužníkům i neziskovému sektoru, chce ministerstvo prostřednictvím stránek nabízet relevantní a aktuální informace o insolvencích.

Zdroj: Justice.cz