oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ministerstvo spravedlnosti má novou metodiku k podpoře mediací

publikováno: 12.10.2017

Ministerstvo spravedlnosti v současnosti podniká kroky vedoucí k většímu využívání mediací jako nástrojů řešení sporů a systémovému ukotvení profese mediátora v České republice. Za tímto účelem zřídilo pracovní skupinu k mediaci, která představila návrh metodiky, jež má soudcům pomoci určit případy vhodné k mediaci.

Metodika je koncipovaná jako dotazník o dvaceti otázkách, které pokrývají veškeré aspekty případu vhodného k řešení formou mediace. Právě dotazník pomůže zjistit, zda jde o případ vhodný k mediaci či nikoliv. Jde o jeden z kroků, který podpoří využívání tohoto institutu mezi soudy. Ty již nyní začínají oproti minulosti tuto cestu řešení sporu doporučovat prostřednictvím svých nástrojů. Údaje z posledních dvou let ukazují dvojnásobný nárůst nařízení prvního setkání s mediátorem v civilních sporech, výrazný nárůst je možné sledovat i ve sporech opatrovnických.            

Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout takové úrovně využívání mediací, jaká je běžná ve vyspělých evropských státech. Jsem rád, že v této otázce panuje shoda napříč zástupci odborné veřejnosti, kteří se v rámci pracovní skupiny k mediaci podílejí na vytváření podmínek pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v tuzemských podmínkách“, uvedl ministr Robert Pelikán.

Pracovní skupina k mediaci vznikla na podzim 2016 a má čtrnáct členů. Vedle zástupců ministerstva spravedlnosti jsou jimi členové České advokátní komory, Asociace mediátorů ČR, všech tří českých právnických fakult, Mediačních center, Probační a mediační služby, soudců, zkušebních komisařů, zapsaných mediátorů a Justiční akademie. Kromě zmíněné metodiky jsou dalšími cíli skupiny vypracování standardů kvality mediace pro zapsané mediátory, sjednocení praxe v rámci činnosti mediátora a příprava a koordinace návrhů změn zákona o mediaci.

Vedoucí sekce ADR při ČAK JUDr. Martina Doležalová k tomu uvádí: „Základ upravované metodiky je převzat z osvědčených tzv. dobrých evropských praxí, na kterých se podílely renomované evropské subjekty z oboru mediace. Tato metodika aplikovaná na české poměry pracovní skupinou má pak směřovat ke kvalifikovanému výběru soudního sporu soudcem k mediaci, a tím k jeho úspěšnému vyřešení mediátorem. S úspěšností vyřešení kauzy pak samozřejmě stoupá zájem soudce i stran o mediaci, a tím roste i počet úspěšných mediací. Soudci se na základě výměny zkušeností s praktiky postupně učí vybírat vhodný spor k mediaci, jako teoretik i praktik mohu sama zmínit např. vynikající úspěšnost při vypořádávání majetku v SJM či sporů z obchodního zastoupení, kde je úspěšnost mediací u advokátů-mediátorů až 90%.“ 

Zdroj: justice.cz