Ministerstvo chce snížit odměny exekutorů, ti to odmítli


publikováno: 13.05.2016

„Naším cílem je skutečně snížit vaše odměny. Zároveň ovšem nikdo nemá v úmyslu ohrozit vymahatelnost práva v této zemi. A nikdo vás nechce připravit o spravedlivý zisk nebo získávat politické body, tím že ohrozí vymahatelnost práva,“ řekl ministr. Změna by měla platit od příštího roku.

Exekutoři tvrdí, že snížení odměn povede ke zhoršení systému vymáhání práva v ČR a k ukončení činnosti řady exekutorských kanceláří. Komora proto dnes přijala usnesení, ve kterém odmítla plány na snížení odměn a počtu úřadů. Vyzvala ministerstvo, aby upustilo od „nekoncepčních zásahů“ do exekučního práva a vytvořilo úpravu dlouhodobě udržitelného a stabilního systému vymáhání pohledávek. Současné legislativní zásahy považuje komora za nevyvážené - upřednostňují prý dlužníky na úkor věřitelů.

Pelikán na modelovém příkladu kanceláře s 25procentní úspěšností vymáhání a 2400 exekucemi dnes uvedl, že její zisk je ročně zhruba 3,8 milionu korun. Na základě údajů Finanční správy je to podle Pelikána přes čtyři miliony korun. Soudní exekutor tak má podle Pelikána průměrný měsíční příjem téměř 350 000 korun. Změny by měly přinést snížení příjmu na zhruba 170 000 korun. S výpočty ani závěry ovšem zástupci exekutorů nesouhlasili. Někteří ministra obvinili, že má nejapné poznámky nebo zesměšňuje dotazující.

Exekutorská komora naopak uvedla, že podle jejich výpočtů u průměrně velkého úřadu s 5000 novými exekucemi ročně a 20 zaměstnanci činí roční hrubý zisk dva miliony korun, tedy 167 000 korun měsíčně před zdaněním.

Podle ministra jeho úřad do budoucna chystá další snížení odměn, a to v souvislosti s novelou zákona. Ta by měla zavést povinné zálohy věřitelů. Další snížení by nakonec vedlo proti současnému stavu ke snížení tarifní odměny exekutorů o dvě třetiny a minimální odměny na 1000 korun. Nyní je základní tarifní odměna 15 procent, od ledna by podle ministerstva měla být deset procent a následně se změnou zákona pět procent. Ministerstvo podle Pelikána také počítá se snížením počtu exekutorů. Minimálně by podle něj měl ale být jeden exekutorský úřad na jeden okresní soud.

Exekutorská komora tvrdí, že snížení tarifů o deset procent povede ke snížení zisku na nulu. V případě dvoutřetinového poklesu se průměrný úřad s 20 zaměstnanci prý dostane do ztráty.

V ČR je 158 soudních exekutorů, kteří působí v 75 obvodech okresních soudů. Zaměstnávají celkem 3100 zaměstnanců a v současnosti vedou podle údajů komory přes 4,5 milionu exekučních řízení a vymáhají více než 350 miliard korun. Soudní exekutor nesmí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost.

 

Zdroj: ČTK