Migrační a azylová politika u kulatého stolu Nejvyššího správního soudu


publikováno: 23.03.2019

Mezi přednášejícími byli zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR, zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv i představitelé Služby cizinecké policie Policie ČR. Pohled soudní nabídl soudce Nejvyššího správního soudu Jakuba Camrda, který hovořil o nejčastějších nedostatcích rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany, dále soudce Krajského soudu v Brně Viktor Kučera (dočasně přidělený k NSS), soudce Krajského soudu v Hradci Králové Tomáš Blažek a Věra Pazderová, asistentka soudce NSS.

Účelem semináře bylo shrnutí vývoje, ke kterému došlo v legislativě a judikatuře po více než roce a čtvrt od předchozího semináře, který se na Nejvyšším správním soudu na shodné téma konal. Diskutovalo se hlavně o změnách, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců k 15. srpnu 2017, rozdílné přístupy i pohledy na danou problematiku, včetně komparace s judikaturou Soudního dvora EU.

Téma semináře rezonovalo o to víc, že se v současnosti připravuje novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, která mimo jiné reaguje na některé aktuální judikaturní trendy v oblasti pobytové, návratové a azylové.

Zdroj: NSS