oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Mgr. V. Syruček, JUDr. V. Sabotinov, JUDr. M. Moravcová: Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

autor: JUDr. Petr Poledník
publikováno: 11.12.2017

Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-418-8, 200 stran.

Rozhodčí řízení je nepochybně rozvíjející se oblastí českého právního řádu, které vychází jak ze zkušeností ze zahraničí, tak zejména z tradic, které rozhodčí řízení zcela nepochybně v České republice má. 

Uvádí se, že některým právním oblastem se věnuje větší péče ze strany autorů, jiným méně, nicméně obecnou zásadou je, že nikdy není dost sdělení názorů ve formě publikační. To se týká i posuzované

knihy, a to v tom směru, že pro potřeby široké právnické veřejnosti je zcela logicky zapotřebí určitého

vodítka, což jsou nepochybně vzory v rozhodčím řízení. Díky tomu, že publikace rozšiřuje obzory o situace, které mohou nastat v rozhodčím řízeni se zaměřením na spory obchodní, ji lze hodnotit jako velice zdařilou. 

Rozhodčí řízení má své specifikum v tom, že je neveřejné, a proto i přístup k rozhodčímu řízení je logicky a zcela pochopitelně možný pouze přes publikace. A tak začínající právníci, advokátní koncipienti a samozřejmě i studenti právnických fakult se s rozhodčím řízením mají možnost seznámit pouze touto cestou. I proto má kniha velký význam pro advokátní praxi a obsah popsané problematiky je možné považovat za vyčerpávající. 

S ohledem na to, co jsem uvedl shora, se kniha nedotýká pouze advokátní praxe, ale myslím, že publikaci ocení i samotní rozhodci, neboť s ohledem na uváděné vzory je zde popsáno nepřeberné množství situací, které v praxi mohou nastat. Díky tomu má velký význam i pro výkon funkce rozhodce. 

Jak jsem poznamenal v úvodu, rozhodčí řízení nemá pouze svoji tradici, ale osobně se domnívám, že má hlavně velkou budoucnost. Je řízením rozhodně rychlejším, než je řízení před soudem a v tomto směru má tato rozhodovací praxe ambici být zásadní, přezkoumatelnou a transparentní. Myslím si, že posuzovaná publikace tomu bude přínosem a že rozhodčí řízení si najde svoje pevné místo v rozhodovací praxi.

 

Autor je advokátem, rozhodcem a místopředsedou ČAK.  

Knihu si můžete zakoupit a bližší informace získáte ZDE.