Mezinárodní soutěž v obchodní mediaci v Paříži


autor: JUDr. Martina Doležalová
publikováno: 16.05.2013

Letos jsem se poprvé zúčastnila mezinárodní soutěže v obchodní mediaci, kterou zorganizovala ve dnech 8. – 13. února 2013 Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Mezi sebou zápolilo 66 univerzitních týmů z celého světa, přesně z 31 zemí, včetně univerzit z Nového Zélandu, Indie, Ukrajiny, Bulharska, a více než 120 profesionálních mediátorů a soudců rovněž z celého světa.

Aby se tato masová soutěž mohla vůbec konat, vyžadovalo dobrovolnou práci mnoha pracovních skupin, které pracovaly na soutěžních pravidlech a navrhly případové studie. A to vše bez nároku na jakýkoliv honorář. Rovněž činnost všech „profesionálů“ nebyla nijak odměněna a jejich snaha pomoci jednotlivým týmům a sdílet s nimi jejich „mediace“ radou i vlastním know-how byla famózní.

Jak taková „mock“ mediační sese vlastně probíhala? Obě zápolící strany (univerzitní týmy) byly vždy zastoupeny též advokáty, tedy dvě osoby na každé straně. Spor medioval jeden mediátor (pokaždé mediovaly jiné týmy) a sledovali jej dva „soudci“. Ti měli za úkol pozorně sledovat celou mediaci a poskytovat zpětnou vazbu jak stranám, tak mediátorovi. Jednacím jazykem byla angličtina.

Co říci závěrem? Kromě toho, že jsem se dozvěděla zase více o obchodní mediaci (a nejen já coby „soudce“, týkalo se to zejména studentů, ale i všech mediátorů), strávila jsem skvělé dny plné napětí a zábavy. Poznala jsem mnoho nových sympatických tváří z celého světa a navázala řadu užitečných kontaktů.

Ten tým, který soudci ohodnotili jako lepší (argumentačně, taktikou), postoupil do semifinále (8 týmů) a první tři týmy pak do finále.

Studenti se svými kouči soutěž nesmírně prožívali, projevovaly se emoce, tak charakteristické zejména pro některé národnosti.

Během pěti dnů se tak konalo na 200 mediačních sesí. Doporučuji účast každému, kdo se zajímá o tento obor.

 

JUDr. Martina Doležalová,

advokátka, předsedkyně sekce ADR