Letní přemítání


autor: JUDr. Lenka Vidovičová
publikováno: 30.08.2013

Podle počtu nařízených jednání během prázdninových měsíců však neoficiální „soudní prázdniny“ zatím nenastaly a pracovní tempo snad mírně povolí s příchodem letních slunečných dnů. Atmosféra je však zatím obecně poměrně napjatá. Jak by také ne? Nezadržitelně se blíží datum 1. ledna 2014 a s tím i největší revoluční změna v podobě platného a účinného nového občanského zákoníku. Nebudu se pouštět do spekulací o tom, zda doprovodné zákony k nové právní úpravě budou schváleny včas, nebo zda dokonce přece jen účinnost nového kodexu nebude nakonec odložena. Při horkém a zatím neklidném parlamentním létě můžeme jen doufat, že situace se nevyvine tak, že místo zklidnění přinese chaos. To jsou však pouze spekulace, které advokát během tohoto léta vnímá pouze okrajově, protože pro většinu z nás je letním čtením mimo jiné i nový občanský zákoník.
Už loni, ale hlavně během letošního roku s potěšením sleduji, jak odpovědně většina advokátů a advokátek k přípravě na účinnost nového občanského zákoníku přistupuje. Jako regionální představitelka zaznamenávám hojnou účast kolegyň a kolegů na seminářích k nové tematice. Odborné diskuse a dotazy během těchto akcí svědčí o tom, že účastníci problematiku již intenzivně studují a lektorům jsou schopni klást dotazy, při jejichž odpovědích se zapotí. A nevadí ani, že mnohdy je otázek více než jasných odpovědí, protože i takto se ve znalostech posunujeme dopředu.
Zdá se vám, že je to samozřejmé? Že je přece nadbytečné se zmiňovat o společném studijním úsilí advokátů a advokátek, kteří už ze zákona jsou povinni znát platnou právní úpravu a poskytovat právní službu odborně, kvalitně a s ohledem na zájem klienta a jeho prospěch? Kdyby šlo o větší či menší novelu stávajícího kodexu, možná by moje nadšení bylo poněkud přehnané. Ale protože jde o tak zásadní revoluci v oboru práva, myslím, že je na místě studijní úsilí pochválit. Leckdo totiž propadá beznaději nad obsáhlostí právní úpravy, čím déle a podrobněji ji studuje. Proto jej snad uklidní ujištění, že v tom není sám, a startovní čára, nastavená stejně pro všechny, se bude lépe zdolávat těm připraveným.
„Těmi připravenými“ myslím pochopitelně příslušníky advokátního stavu, kteří budou mít možnost v praxi ukázat, že právní služba poskytovaná advokáty je kvalitnější než ta, kterou jsou schopni mnohdy „bezplatně“ poskytovat poradci, konzultanti a další rádoby odborníci. A jsem přesvědčena, že nás nevyděsí ani ustanovení nového občanského zákoníku o náhradě škody, za kterou odpovídá ten, kdo „…se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník“, přičemž škoda vznikla „neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.“
Když toto ustanovení otevírá nesmírné množství otázek, je zřejmé, že budeme muset všichni nejen nastudovat nový kodex, ale raději si mimo jiné znovu zopakovat povinnosti advokáta při vedení advokátního spisu a ty pak velmi pečlivě dodržovat. Jednání s klientem, jeho řádné informování a poctivý přístup k němu bude i nadále základem a předností advokacie. Raději se však nerozepíši o takových nepředvídatelných záležitostech, jako jsou možné žaloby na náhradu škody, způsobené advokátem, a následná judikatura, která může být také velmi překvapivá. Kdo a jak posoudí neúplnost nebo nesprávnost podané informace nebo rady? Přes znepokojivý závěr mého letního přemítání vám přeji mnoho sil ke studiu, a pokud možno plynulý přechod k nové právní úpravě.
 
JUDr. Lenka Vidovičová, členka představenstva ČAK