Křest knihy "Advokátní právo" na domovské půdě ČAK


publikováno: 13.09.2017

Křtu Advokátního práva se za asistence Martina Vychopně a Jaroslava Svejkovského ujal kmotr Stanislav Balík.Nejnovější kniha z nakladatelství C. H. Beck a z dílny kolektivu autorů pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory. Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají i témata, která jsou kontroverzní, která se týkají úvah o přiměřené odměně, o možné reklamě, o nabízení služeb, o poskytnutí informací o podnikání a další. 

Autorský kolektiv je sestaven většinou z advokátů, z nichž mnozí mají zkušenosti i z práce v orgánech Komory. Patří mezi ně kromě vedoucího tvůrčího týmu JUDr. Jaroslava Svejkovského také JUDr. Martin Vychopeň, doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. z katedry občanského práva PF UK, dále pak  JUDr. Petr Mrázek, JUDr. Irena Schejbalová, JUDr. Radim Miketa, JUDr. Michaela Střížová, Mgr. Petra Vrábliková, JUDr. Ing. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D.,  JUDr. Petr Čáp, JUDr. Johan Justoň, JUDr. Ladislav Krym, JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA, JUDr. Bohuslav Sedlatý, Ing. Gustav Vacek, Mgr. Zdeněk Turek. Autorství předmluvy se s chutí a rád ujal bývalý předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. 

„Než knihu pokřtíme, uvedl bych jen dvě poznámky - vedoucí našeho autorského kolektivu byl na nás tvrdý, ale jen díky jeho nasazení a entuziasmu společná kniha vyšla. Všem spoluautorům bych chtěl poděkovat,“ řekl při slavnostním křtu předseda Komory a jeden z autorů JUDr. Martin Vychopeň. Velký dík vyslovil svým zdatným pisatelům, kteří se nezalekli problémů, i zmíněný šéf autorského kolektivu JUDr. Svejkovský. „Slib, který můj tým stran termínu dal, také splnil, stejně jako vydavatelství, že kniha spatří světlo světa do 7. sněmu ČAK,“ dodal. 

Tam se také bude 22. září prodávat, takže zúčastnění advokáti si ji mohou přímo v pražském hotelu Clarion prohlédnout a zakoupit. 

(dak)

 

Foto: Mgr. Barbora Petráčková