Kompletní Digesta je knižní raritou, kterou vydal tým z olomoucké PF


publikováno: 26.06.2018

S myšlenkou vydat kompletní Digesta knižně přišla Lucie Černá, studentka 3. ročníku oboru Právo. „Digesta potřebujeme jako nejdůležitější pramen při výuce Římského práva. Učili jsme se o fragmentech z nich, některé části jsme rozebírali, ale ucelený text jako kniha dostupný není. I specializované knihovny na právnických fakultách mají po pár kusech a jen pro prezenční výpůjčky. Existují pouze jedny webové stránky, kde je kompletní verze přístupná online,“ vysvětluje Lucie Černá. Pro vydání Digest ji nadchli její vyučující.

Tým pracoval na knize rok a půl, k vydání použil edici německého badatele Theodora Mommsena přepracovanou Paulem Krügerem. „Nejprve jsme potřebovali získat kompletní originální text. Oslovila jsem proto profesora Yvese Lassarda z Université Grenoble Alpes, který spravuje zmiňovanou webovou stránku. A on s využitím textu souhlasil,“ popsala začátky Lucie Černá. Technickou stránku – grafiku, sazbu a tisk – zajišťoval studentský spolek Nugis Finem, nezisková organizace zaměřující se na inovace ve vzdělávání. Vydavatelem je nakladatelství Nugis Finem Publishing.

Digesta, souhrn děl klasických právníků, vypracovala na popud východořímského císaře Justiniána I. v 6. století našeho letopočtu komise kompilátorů. Dodnes je římské právo nejdokonalejším a nejrozsáhlejším právním systémem. Moderní právní řády na něm staví a přejímají římskoprávní instituty.

„Pro výuku a vědeckou práci používám vlastní Digesta, jde o akademické vydání z roku 1756. Webová verze je pro akademickou práci nepoužitelná. Kdo chce a potřebuje pracovat s originálním latinským textem a mít vše na jednom místě v papírové podobě, musí sáhnout po této naší knize,“ dodal Petr Dostalík, odborný asistent z katedry teorie práva a právních dějin PF UP, který spolu se Stanislavem Balíkem, bývalým soudcem Ústavního soudu a předním českým odborníkem na dějiny státu a práva, napsal ke knize předmluvu.

Je více než záslužné, že se olomoučtí kolegové ujali velmi nesnadného a mimořádně pracného úkolu zpřístupnit toto mommsenovsko-krügrovské vydání Digest všem, kteří by chtěli s jeho textem pracovat. Patří jim proto dík celé české romanistické obce a zároveň i hluboká poklona za odvedenou práci,“ zhodnotil Michal Skřejpek z PF UK, jeden z největších expertů na římské právo v Česku, který postupně překládá Digesta do češtiny.

Unikátní projekt se podařilo uskutečnit díky sponzorům. První výtisky vzniknou za finanční podpory Univerzity Palackého, Právnické fakulty UP, Statutárního města Olomouce a advokátních kanceláří – PRK Partners, AK Rudolf Skoupý a AK Stanislav Balík. Knihu si bude možné objednávat na stránkách spolku Nugis Finem a tvůrci věří, že o ni bude zájem i v zahraničí.

Zdroj: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.