Komise pro nový trestní řád se zabývala problematikou subjektů a stran trestního řízení


publikováno: 16.07.2014

Zároveň si komise odsouhlasila ustavení subkomise, která se bude detailněji zabývat základními zásadami trestního řízení, které představují hlavní stavební kameny zamýšleného procesního kodexu, a dalšími koncepčními návrhy jednotlivých členů komise.  

Komisi také personálně posílil soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Vladimír Král, který v minulosti působil na Ministerstvu spravedlnosti jakožto náměstek zodpovídající mj. za legislativní oblast.

 

Zdroj: Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR