Komentář k zákonu o advokacii odstartoval svoji cestu k uživatelům


publikováno: 19.12.2017

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, ale své uživatele si určitě najde i mezi ostatními právními odborníky.

Publikace je výsledkem desítek let zkušeností převážně praktikujících advokátů, kteří ji obohatili o odkazy na související právní předpisy, ale i plné texty stavovských předpisů vydaných Českou advokátní komorou. Nechybí ani zařazení judikatury obecných soudů a čtenáři současně naleznou také komentované citace rozhodnutí kárných senátů kárné komise ČAK. Pro lepší orientaci v advokátních předpisech přinášejí autoři chronologický přehled stavovských i právních předpisů a doplňují komentář třemi desítkami tabulek, které přehledně srovnávají popisovanou materii, a jednapadesáti vzorovými dokumenty.

„Chtěla bych autorům poděkovat za to, že dodržovali termíny a dokázali bleskově reagovat i na aktuální změny, které přinesla podzimní novela zákona o advokacii,“ uvedla na adresu svých kolegů vedoucí týmu JUDr. Daniela Kovářová. Protože autoři mají za sebou mnohaletou praxi, nedílnou součástí publikace jsou vzory, příklady, rady, doporučení, formuláře a individuální právní akty, s nimiž se advokát a advokátní koncipient může v praxi nejčastěji setkat. Právě v tom je komentář unikátní – stává se jakousi příručkou, jak má advokát v jednotlivých případech nejlépe postupovat. „Proto doufám, že jestli nás letos zesnulý zakladatel moderní české advokacie JUDr. Karel Čermák shora vidí, doufám, že má radost a tleská nám,“ doplnila JUDr. Kovářová.

Oba kmotři pak knize popřáli, aby měla úspěch a používalo ji co nejvíce advokátů, jakož i neadvokátů.

Pokud byste se chtěli o publikaci dozvědět víc, můžete si přečíst recenzi na knihu z pera JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, právního historika a advokáta. A pokud byste chtěli, třeba jako vánoční dárek, Komentář zákona o advokacii a stavovských předpisů koupit, můžete ZDE.

(dak)

FOTO: Barbora Petráčková