Ke čtenářům míří první Komentář zákona o advokacii


publikováno: 14.01.2013

Zhruba před rokem se poprvé sešel autorský kolektiv, jehož součástí byli:

 Úsilím tohoto kolektivu vznikl komentář o rozsahu 633 tištěných stran textu. Byl vydán péčí Nakladatelství C. H. Beck a dostal podobu klasického šedého Beckova komentáře.

 

V úterý 27. 11. 2012 v historických prostorách Strahovského kláštera byl komentář slavnostně pokřtěn a za účasti autorů, významných hostů justičního světa, zástupců české i zahraniční advokacie a též dvou kmotrů byl vyslán na cestu za čtenáři.

Vedoucí autorského kolektivu Jaroslav Svejkovský zdůraznil, že komentář ZA je snahou o představení advokacie jako elity. Elity, která si je vědoma své zodpovědnosti za šíření práva a etiky ve společnosti.

Další z autorů, předseda ČAK Martin Vychopeň, velmi plasticky popsal vnitřní mechanismus tvorby, v němž nechybělo ani urovnávání drobných odborných rozepří mezi autory a „vyhrožování“, co se termínů odevzdávání díla týče. Vyjádřil přesvědčení, že komentář bude v praxi účinným pomocníkem při výkladu ZA, což vzápětí neformálně potvrdil i další z autorů, Ladislav Krym, tajemník ČAK, který přesně v den křtu z komentáře již citoval v jedné soudní při přímo v soudní síni…

Svých úloh se zhostili i kmotři. „Krstný otec“ Lubomír Hrežďovič – předseda Slovenské advokátní komory – vyslovil naději, že český komentář ZA se stane inspirací pro slovenskou advokacii, kde se o potřebě takového díla právě debatuje.

Druhý kmotr – děkan PF UK a též advokát – Aleš Gerloch popřál, aby se příliš brzo neměnil podstatně samotný zákon o advokacii, a komentář tak mohl zůstat nadlouho platným a přispěl ke stabilitě postavení české advokacie. Prorokoval také dílu mnoho čtenářů, nejvíce snad právě z řad posluchačů PF, kteří se stále v hojné míře hodlají v budoucnu věnovat právě advokacii…

Při příležitosti křtu bylo možné si komentář ZA na místě samém i zakoupit, eventuálně i nechat podepsat přítomnými autory. Úplně prvním kupujícím se stal ministr spravedlnosti a náš kolega advokát Pavel Blažek.

Nakladatelství C. H. Beck vydalo komentář ZA nákladem, který by měl být dostatečný pro všechny zájemce. K zakoupení bude prostřednictvím e-shopu C. H. Beck (www.beck.cz), kde je možné zjistit i seznam dalších prodejních míst.

Doporučená prodejní cena komentáře včetně DPH je 1490 Kč.