Každý má právo mít svá práva


publikováno: 08.12.2017

Mezi základní práva patří právo na život, právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na respektování soukromého a rodinného života a třeba i právo na spravedlivé řízení. Úmluva také zakazuje řadu nespravedlivých praktik, jako je trest bez zákona, zákaz zneužití práva, zákaz otroctví a nucených prací, nebo diskriminace a mučení.

Tato práva jsou dnes stejně důležitá jako v roce 1950, kdy byla konvence založena, protože naše společnosti se neustále setkávají s novými demokratickými výzvami a překážkami.

Realizace této Úmluvy je velkým úspěchem, jelikož zajišťuje rovnost, spravedlnost a důstojnost všech osob žijících v 47 členských státech Rady Evropy. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.

Misí a cílem Rady Evropy je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů. Na jejich uplatňování pak dohlížíEvropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

A protože je důležité, aby i děti věděly o svých právech uvedených v Úmluvě, je na stránkách Rady Evropy k dispozici online brožura v 9 jazykových mutacích "Wear your Rights", která obsahuje koncepty jako je svoboda myšlení, právo na vzdělání, na svobodu slova… Nosit svá práva tak mohou lidé nejen viditelně díky speciální kolekci triček, ale mají je garantována na celý život.

Také Le Chat, oblíbená kreslená postavička belgického humoristy Philippe Geluck, vyjadřuje svou podporu lidských práv tím, že zdůrazňuje, že "každý má právo mít práva".