oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Karlovarské právnické dny ve Vídni

publikováno: 15.02.2017

Dne 25. ledna 2017 se na půdě českého velvyslanectví ve Vídni pod záštitou českého velvyslance Jana Sechtera uskutečnila prezentační akce Karlovarských právnických dnů (dále jen „KJT“), jejímž posláním bylo představit činnost KJT rakouským účastníkům, resp. ji připomenout těm, kteří se v minulosti konference v Karlových Varech zúčastnili, a vzbudit v nich zájem o (opětovnou) účast na letošní jubilejní konferenci a konferencích budoucích.

Setkání se zúčastnila velká část představenstva KJT, v čele s jejím prezidentem prof. Dr. Friedrichem Grafem von Westphalenem a dalšími členy představenstva Mgr. Michalem Vávrou, JUDr. Jozefem Vozárem, prof. Martinem Winnerem z Vídně a JUDr. Ondřejem Trubačem.

Mezi nejvýznamnější hosty akce patřili Hon. Prof. Dr. Eckart Ratz, předseda rakouského nejvyššího soudu, Univ. Prof. Dr. Michael Enzinger, předseda vídeňské advokátní komory, Dr. Michael Lunzer, místopředseda notářské rakouské komory, Dr. Gerhard Jelinek, předseda Vrchního zemského soudu ve Vídni a jeho místopředsedkyně Dr. Gabriele Fink Hopf, jakož i další významní rakouští právníci z řad advokacie, státní správy i justice.

Celou akci zahájil Jan Sechter, který zdůraznil potřebu pořádání obdobných mezinárodních konferencí pro kvalitní spolupráci v rámci Evropy a vyjádřil této akci i KJT svoji plnou podporu. Prezident KJT prof. Westphalen pohovořil o vzniku KJT před 25 lety a prvních ročnících konference. Připomněl významné účastníky těchto konferencí, např. Dr. Munkovou, svého bratra Eduarda, prof. Pelikánovou (tu označil za hnací motor konferencí) a další. Vyzdvihl význam konferencí také z pohledu právní komparatistiky. Následovalo vystoupení mé, Michala Vávry, v kterém jsem popsal českou vizi konference z osobního pohledu jako nového člena představenstva KJT a moji dosavadní anabázi v rámci KJT (od mé první účasti v roce 2003, kdy mne konference ohromila, přes pravidelné účasti v Karlových Varech, až po roli moderátora, v loňském roce i přednášejícího a nyní člena představenstva). Připomněl jsem pravidelnou účast zástupců vrcholných soudů ČR (prof. Šámal, JUDr. Baxa, soudci Ústavního soudu), dále častého hosta prof. Doralta z Vídně, úspěšný počin KJT v podobě spolupráce při vydání překladu knihy Franze Bydlinski „Základní právní metodologie“ (který zhotovila JUDr. Munková) a krátce představil velmi zajímavý letošní program se zástupci právnických profesí z Čech, Slovenska, Německa, Rakouska i Lucemburska.

Program pokračoval vystoupením kolegy JUDr. Vozára, který svým pohledem ze slovenské perspektivy, označil konferenci jako pětihvězdičkovou a jednotlivé hvězdičky vysvětlil.

JUDr. Trubač pak přiblížil hostům pomocí několika fotografií úžasné místo konání konference. V závěru oficiální části vídeňský prof. Winner poukázal na přátelskost a vysokou kvalitu konference (a to nejen pro její úžasnou podobu slavnostní recepce s předáváním tradičních cen a amikální atmosférou).

Při následné společenské části vídeňského setkání pak účastníci akce listovali ve starých albech s fotografiemi a slavnostních sbornících vydaných u příležitosti 15. a 20. výročí KJT a pokračovali v příjemných a plodných rozmluvách.

Věříme, že se nám touto příjemnou akcí podařilo splnit námi vytýčený cíl a těšíme se na setkání s účastníky této akce a čtenáři této zprávy při jubilejní XXV. konferenci ve dnech 8. až 10. června 2017.

Registrovat se lze již nyní na internetových stránkách http://www.kjt.cz/cs/2017/, hlasovat pro svůj stavovský časopis pak můžete vyplněním anketního lístku, který naleznete v Bulletinu advokacie č. 1-2/2017 na str. 13, a v nejbližších dnech také na stránkách http://www.kjt.cz/cs/2017/.

 

Za představenstvo KJT Mgr. Michal Vávra, advokát, evropský usazený advokát ve Vídni