Kapesní průvodce insolvenčním řízením


autor: JUDr. Michal Žižlavský
publikováno: 02.10.2012

Teorie předpokládá stejně schopné advokáty. Problém praxe je, že stejně schopní nejsou. Většina advokátů to ví. Otevřenější z nich to občas připustí. Advokát, který se zaměřuje na určitý obor, mívá o něm více informací. Kdo ví „o něčem všechno“, lépe se orientuje a jedná efektivněji než ten, kdo ví „o všem něco“.
Insolvenční řízení je soudní proces a souzení je specifický obor činnosti. V anglosaských zemích s delší tradicí
justičního systému se pro něj vyvinula zvláštní skupina procesních advokátů, která smí zastupovat před soudy (barristers), na rozdíl od právních poradců, kteří se věnují spíše smluvní a jiné agendě (solicitors). Také v českém soudnictví hrají významnou roli procesní advokáti, i když neznáme advokátní proces ve stejné míře jako Anglie, Francie nebo Německo. V každém případě platí, že účastníka řízení může zastupovat před soudy jen jeden zvolený advokát. Jeho odbornost a praktické zkušenosti ovlivňují zásadním způsobem výsledek věci.
Insolvenční řízení je složitější varianta soudního procesu. Vyznačuje se enormním počtem účastníků řízení s protichůdnými zájmy a má tvrdé sankce za šikanózní insolvenční návrhy, vadně přihlášené pohledávky nebo nadhodnocené zajištění. V jeho rámci se řeší majetkové a pohledávkové incidenční spory s přísným režimem koncentrovaného řízení. Je zde podstatný faktor času, řada propadných lhůt a některé právní následky se projevují s velkým časovým odstupem. Například neplatnost prodeje majetku dlužníka, vyslovená soudem v incidenčním sporu, dopadá na kupujícího až mnoho let po uzavření smlouvy.
Nové insolvenční právo v České republice hledá vlastní procesní postupy a tvoří svá pravidla za pochodu podobně, jako vznikala pravidla moštárny ve stejnojmenném románu Johna Irvinga. Některá základní pravidla jsme se pokusili pojmenovat. Soustředili jsme se na judikaturu, kterou vytvořila soudní praxe za pět let od přijetí nového insolvenčního zákona. Tento Bulletin je monotematický, oproti jinak ustálené opačné praxi. Přispěli do něj advokáti, insolvenční správci a soudci, kteří se dlouhodobě zaměřují na úpadkové právo a spoluvytvářejí reálná pravidla jeho fungování v řízení před českými soudy. Určitě jsme nepostihli všechno. Snad ale vznikl jakýsi kapesní průvodce inteligentního účastníka insolvenčního řízení.

Autor je členem představenstva ČAK a předseda odborné sekce pro insolvenční právo