K otázce nákladů řízení v bagatelních věcech


publikováno: 12.12.2018

Právní věta: Jedním z požadavků spravedlivého procesu podle článku 36 a násl. Listiny základních práv a svobod je ten, aby u drobných nároků (jinak řečeno v bagatelních věcech) náklady na právní zastoupení účastníka advokátem nepřesahovaly zpravidla žalovanou částku, přičemž výjimky z tohoto požadavku jsou možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. 3859/17 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud, Brno.