JUDr. Jindřich Urbánek soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu


publikováno: 05.05.2015

Eurojust byl zřízen Evropskou unií v roce 2002 s cílem zlepšit účinnost jednotlivých členských států při vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční a organizované trestné činnosti. 

Kontrolní orgán, kterého se JUDr. Urbánek stal členem, monitoruje aktivity Eurojustu týkající se zpracování osobních údajů v boji proti trestné činnosti. Jeho členové jsou většinou soudci či komisaři ochrany osobních údajů s obrovskými zkušenostmi jak v oblasti osobních údajů, tak v oblasti evropské a mezinárodní justiční spolupráce. 

Jmenování JUDr. Urbánka do vysoké funkce důležitého orgánu s evropskou působností tak není pouze kariérním úspěchem jmenovaného, ale i vizitkou dobré práce trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Zdroj: www.nsoud.cz