Jitka Jelínková, Miloš Tuháček: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář


publikováno: 19.02.2018

Vytvořit praktický komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím, který by byl svým rozsahem a způsobem podání skutečně použitelný v běžné praxi povinných subjektů, včetně menších obcí, a přitom nerezignoval na vysokou právní úroveň a nejaktuálnější judikaturu, je poměrně náročný úkol. Vyžaduje důkladnou znalost a rozsáhlé praktické zkušenosti ze státní správy i samosprávy, z judikatury, z pozice žadatelů o informace, stejně tak jako povinných subjektů. Jen tak může vzniknout komentář přístupný i neprávníkům, neboť v podmínkách řady povinných subjektů je poskytování informací svěřeno právním laikům, ale zároveň právně precizní, který je obohacením i pro právní specialisty v této oblasti.

Autoři Jitka Jelínková a Miloš Tuháček těmto nemalým nárokům dostáli. Jejich výklad je srozumitelný, poznámky pro praxi a příklady dokládají, že dobře znají nejrůznější chybné postupy povinných subjektů, a proto na ně výslovně upozorňují a uvádějí, jaký je správný (zákonný) postup. Výběr judikatury je přiměřený včetně zařazení nejdůležitějších rozsudků i zcela nejnovějších.

Autoři nezastírají, že, v podstatě stejně jako každý, kdo publikuje či profesionálně právně působí v oblasti poskytování informací, čerpali zejména z komplexního komentáře autorů Furek, Rothanzl, Jirovec vydaného v roce 2016 v nakladatelství C. H. Beck, a na některých místech odůvodněně polemizují s názory obsaženými v tomto komentáři.

Vysoce oceňuji jednoznačné zaměření komentáře ve prospěch otevřené společnosti, co nejširšího přístupu k informacím veřejného sektoru, který autoři přesvědčivě právně odůvodňují. Zároveň neopomíjejí případy zneužívání práva na informace a poskytují i v případě šikanózních žádostí spolehlivý výklad pro praxi povinných subjektů.

Zdařilost díla se opírá o vhodnou kombinaci znalostí a zkušeností právničky s letitou praxí v orgánech veřejné správy různých stupňů a advokáta, jehož specializací je mj. veřejné právo, navíc zastupitele a radního středně velkého města. Oba autoři mají blízko k občanskému sektoru. Dlouhé roky se rovněž věnují lektorské a publikační činnosti. Miloš Tuháček má za sebou publikační počin přímo v oblasti práva na informace, a to jako člen autorského kolektivu F. Korbel a kol.: Právo na informace, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o právu na informace o životním prostředí, Komentář, 2. vydání, Linde Praha, a. s., Praha 2005.

Praktický komentář proto vřele doporučuji k nejširšímu využití pro povinné subjekty a samozřejmě neméně pro žadatele o informace.

 

JUDr. SVATOMÍR MLČOCH, advokát, člen rozkladové komise ministra životního prostředí, bývalý náměstek ministra životního prostředí a bývalý člen Legislativní rady vlády ČR