Houslista a Pepř


autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK
publikováno: 10.01.2016

Vrátím se na chvíli zpět do minulosti a přemístím se do Londýna, kolébky vzniku magického kruhu nejvýznamnějších světových advokátních kanceláří. Kdysi tam tvořily třetinu příjmů velkých právnických firem odměny za transakce s nemovitostmi. Nejvýznamnější kanceláře měly silné realitní týmy. Smlouvy se sjednávaly v historických budovách, jednací síně zdobily masivní stoly a kožená křesla, v knihovnách byly pečlivě vyrovnány stovky nedotčených knih, vázaných v kůži. Termíny jednání se domlouvaly dlouho dopředu. Než jste doputovali z honosné recepce do ještě honosnější jednací síně, prováděly vás řadou prostorných místností urostlé asistentky, sesbírané z nižších příček soutěží Miss World. Jako na zámku, jen bez návleků. Na stěnách visely obrazy v těžkých rámech. Po chodbách pobíhali advokáti, právníci a praktikanti se spisy. Připomínalo to kompars ve vysoko nákladovém hollywoodském filmu. Pokud jste to ještě netušili, nejpozději při prohlídce zámku jste pochopili, kdo vlastně pro vás pracuje a co vás to tudíž bude asi tak stát.

Jednoho dne se ale něco stalo. Přišel někdo, kdo pohřbil tu „starou“ tradiční Anglii a stvořil „nový“ kybernetický svět. Alespoň na trhu právních služeb. Kdo to byl?

Šlo o malou advokátní kancelář v Mansfieldu, která měla jen dva společníky. Jmenovali se Houslista a Pepř (Fid­dler and Pepper). Ti pánové vymysleli takovou hračičku. Elektronický spis. Poslali jste jim potřebné podklady a pak jste na jejich webu už jen v přímém přenosu sledovali, jak probíhá převod vaší nemovitosti. Bylo to rychlé a ušetřili jste si nejen způsobné pití čaje a hovory o počasí, ale hlavně nemalé peníze. Jejich ceny byly oproti londýnským firmám desetinové. Právnické korporace utrpěly přímý zásah. Jejich realitní týmy se tenčily, až zmizely úplně. Z malé lokální právnické firmy vyrostla univerzální internetová. Luční David porazil metropolitní Goliáše. Použil k tomu místo praku internet.

Proč vám to povídám? Končí starý rok. Přemýšlím, co nás čeká. Myslím, že advokátní trh ovlivní právě fenomén kyberprostoru. Čeká nás bezplatné šíření právních informací i poskytování placených právních služeb po internetu. Nová éra kybernetických právních služeb zasáhne jak Českou advokátní komoru, tak jednotlivé advokáty a právnické firmy. Pro přežití bude jako vždy důležitá evoluční schopnost reagovat na měnící se realitu. V principu je možný dvojí přístup. Buď bojujete s novou dobou ve stylu odvážného odporu Apačů proti stavbě kolejí pro železného oře, nebo velkoryse přijmete „elektronickou železnici“ jako prvek civilizace a pokroku.

Ne každý Indián přežil osidlování Divokého západu. Ne každý advokát přežije novou dobu kybernetickou. Ale vnímám to pozitivně. Nemyslím, že bude trh právních služeb stagnovat. Jen bude zábavnější a bude pokračovat jeho polarizace. Také si nemyslím, že advokáty pohltí jakási tajemná elektronická černá díra. Prostě jen porostou zavedené a kreativní kanceláře na úkor těch ostatních. Bude se platit za kvalitní službu v oborech, kde nevystačíte s encyklopedickou právní informací, kterou vám vyhledá právní robot. Bude se platit za expertizu, která vyžaduje praktické zkušenosti a strategické uvažování. Bude se platit tam, kde hovory v kožených křeslech u kvalitní kávy nejsou zbytečné. A to je dobře. Pro klienty, advokáty i producenty kávy.

JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK