Evropský vyhledávač advokátů a notářů již funguje


publikováno: 11.12.2014

Jedná se o rychlé vyhledávače, pomocí nichž lze nalézt zkušeného a specializovaného advokáta nebo notáře, který hovoří Vaším jazykem, sídlí ve Vámi požadovaném městě a je expertem v určité právní oblasti. 

Vyhledávání není nikterak složité, neboť postačí zadat požadovanou zemi, jazyk, právní specializaci a poštovní směrovací číslo. 

Projektu „Najdi si svého advokáta“ (Find a lawyer) se v současné době účastní 17 členských států – Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Finsko a Velká Británie (Skotsko). 

V projektu „Najdi si svého notáře“ (Find a notary) je aktivních 23 členských států – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Velká Británie (Skotsko). 

Očekává se, že další členské státy EU se v co nejbližší době přidají k oběma projektům. 

Generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komise velmi děkuje za spolupráci na těchto projektech a to především CCBE (Radě evropských advokátních komor), CNUE (Radě notářství Evropské unie) a Skotské právní společnosti. 

Více na webových stránkách e-justice.