Evropský den advokátů s tématem digitalizace


publikováno: 06.10.2017

Poslední tři roky se Česká advokátní komora (ČAK) pravidelně zapojuje do iniciativy Rady evropských advokátních komor (CCBE), která spočívá v realizaci oslav Evropského dne advokátů. Tento významný den připadal na 10. prosince, tedy stejný den, kdy se slaví Mezinárodní den lidských práv. CCBE však v rámci jarního jednání svého Stálého výboru v roce 2017 odhlasovala, že se datum oslav přesune na 25. října, tedy den, který se shoduje s Evropským dnem justice. V tento den si mohou nejenom advokáti, ale i veřejnost připomenout důležitost právního státu a roli advokátů v něm, včetně základních hodnot a principů, na kterých je postavena nezávislá advokacie. 

Letošní, čtvrtý ročník je zaměřen na aktuální problematiku nových technologií a budoucnosti advokátní profese, a to pod titulem: „E-voluce advokátů: jak obohacuje digitální transformace vztah občana a advokáta“. Cílí tak na občany a jejich přiblížení se k novým dostupným technologiím, které mohou mít pozitivní dopad na vývoj vztahu mezi občanem a advokátem. Snaží se objevit způsob, jak prostřednictvím digitálních inovací může advokátní profesi více přiblížit právě občanům. To je mimo jiné i jeden z hlavních úkolů České advokátní komory.   

Digitalizující se svět však klade vyšší nároky i v oblasti ochrany osobních údajů. Klíčovým je v tomto ohledu nedávno přijaté obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). CCBE se této agendě věnovala pečlivě už od roku 2016 ve Výboru pro IT právo a letos vydala obsáhlé doporučení pro advokáty, které ČAK pro své členy přeložila do českého jazyka.

Evropské advokátní komory nezůstávají pozadu, některé již provozují online platformy umožňující občanům z pohodlí domova oslovit konkrétního advokáta s žádostí o zpracování jednoduchého podání, rozboru či sjednání schůzky. I ČAK tuto problematiku dlouhodobě sleduje a nové představenstvo přichází s jasnou vizí obdobnou platformu zrealizovat i v českých podmínkách.

Další informace o Evropském dni advokátů naleznete v anglickém a francouzském jazyce na internetových stránkách CCBE: http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK