Evropskou prezidentskou konferenci hostila opět Vídeň


publikováno: 13.03.2018

Českou advokátní komoru (ČAK) reprezentoval její předseda JUDr. Vladimír Jirousek (na snímku uprostřed), a jsme náležitě pyšní na to, že dvě velmi významné mezinárodní advokátní organizace – Radu evropských advokátních komor (CCBE) a Mezinárodní advokátní komoru (IBA), v současné době reprezentují ve funkci prezidentů dva čeští advokáti – JUDr. Antonín Mokrý (prezident CCBE) a JUDr. Martin Šolc (prezident IBA), kteří se též konference zúčastnili a vystoupili jako řečníci.

Organizátoři každoročně vybírají pro pořad jednání aktuální problematiku, která je důležitá v celoevropském rozsahu. Letos bylo zvoleno téma: Samospráva nebo heteronomie – je nezávislost advokátů v ohrožení?

Jako první konferenci zahájil Hon. prof. Dr. Georg Kathrein, vedoucí odboru Federálního ministerstva spravedlnosti, ústavy, reforem a deregulace. Následovaly příspěvky prof. Dr. Hanse Jürgena Hellwiga, bývalého prezidenta CCBE, Marie Slazak, polské advokátky a též bývalé prezidentky CCBE a konečně prof. Dr. Necdet Basa z Unie tureckých advokátních komor. Příspěvky hlavních řečníků jsou k dispozici přeložené do češtiny na adrese: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18521&tmplid=15.

Součástí materiálů konference byly též národní zprávy jednotlivých advokátních komor obsahující informace o aktuálním dění.

Veškeré zprávy jsou k dispozici zde: http://www.e-p-k.at/epk-2018/laenderberichte/ Je mezi nimi i zpráva ČAK, která obsahuje především informace o loňském podzimním 7. sněmu ČAK a změnách v právní a stavovské úpravě české advokacie.

Naši dva prezidenti - JUDr. Antonín Mokrý, prezident CCBE (na snímku vlevo) a JUDr. Martin Šolc, prezident IBA.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK