Dotazník pro advokáty ohledně používání el. prostředků v soudním řízení


publikováno: 09.10.2017

Výsledky průzkumu budou součástí každoročního Srovnávacího přehledu EU o soudnictví, který poskytuje údaje o efektivitě, kvalitě a nezávislosti systémů soudnictví v členských státech EU a jehož cílem je pomoci vnitrostátním orgánům zvýšit účinnost systémů soudnictví.

Dotazník je k vyplnění zde

Uzávěrka dotazníku je 31. října 2017