Doplnění legislativní rady vlády


publikováno: 06.03.2017

Vláda jmenovala novými členy Legislativní rady vlády se ke stanovenému datu:  

  1. JUDr. Tomáše Nevečeřala,
  2. JUDr. Michala Sobotku, Ph.D.,
  3. JUDr. Jaroslava Svejkovského,
  4. JUDr. Michala Votřela, MPA a
  5. JUDr. Michala Žižlavského. 

Zdroj: Vláda ČR