Doložky právní moci


autor: Mgr. Pavel Krpejš
publikováno: 24.06.2014

V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na vyznačování doložek právní moci na jednotlivá rozhodnutí soudů.

Jsem přesvědčen o tom, že všichni sdílíme podobné zkušenosti, kdy se nám po nezměrném úsilí podaří telefonicky zjistit u konkrétního soudu, že ten který rozsudek nabyl právní moci. Většinou to obnáší několikero telefonických dotazů na soudní úřednici, která obvykle odpovídá, že je rozhodnutí u vyšší soudní úřednice „na vyznačení“ (podoba pohádce O kohoutkovi a slepičce čistě náhodná). Když se nám konečně podaří zjistit, že rozhodnutí nabylo právní moci, musíme pokorně požádat prostřednictvím datové schránky či e-mailu o vyznačení příslušné doložky. Jaké je pak naše překvapení, když zjistíme, že přestože jsme telefonovali téměř denně a teprve včera nám byla právní moc telefonicky potvrzena příslušnou soudní úřednicí, nabylo rozhodnutí právní moci dle připojené doložky již před 10 či 14 dny, nezřídka i před delší dobou. Zarážející je to především v případech, kdy obě strany jsou zastoupeny advokáty a je doručováno výlučně do datových schránek příslušných právních zástupců, přičemž strany se po vynesení rozsudku vzdali práva odvolání.

Nehledě na skutečnost, že můžeme vypadat před svými klienty poměrně liknavě, zejména pokud potřebují pravomocné rozhodnutí co nejdříve, je tady možnost vzniku skutečných škod, například v podobě zašantročení majetku dlužníkem atp. Již jako úsměvné se mi jeví také poučení soudu v rozvodovém rozsudku, kdy účastníci jsou povinni do deseti dnů od nabytí  právní moci požádat příslušný úřad o vydání nového občanského průkazu.

Pakliže od nás zákonodárce a soudy vyžadují dodržování nejrůznějších lhůt, pak by měl tento požadavek mít také zpětnou vazbu v podobě včasného vyznačování doložek o nabytí právní moci (a samozřejmě nejen jich). Nechci v tomto případě paušalizovat, ale čestných výjimek je dle mojí zkušenosti opravdu poskrovnu.

 

Autor je advokátem v Plzni.