Do Olomouce se sjedou právnické osobnosti, už po jedenácté!


publikováno: 31.03.2017

Tato mezinárodní vědecká konference je nejvýznamnější událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Již tradičně se bude odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci přislíbili svoji účast významní odborníci, jakými jsou JUDr. Robert Fremr, soudce Mezinárodního trestního soudu, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze. „Věříme, že 11. ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu,“ zve účastníky JUDr. Zdenka Papoušková, děkanka PF UP. 

V další části konference budou následovat tematicky zaměřené sekce, jejichž detailnější náplň najdete na www.opdny.upol.cz. Na stejné internetové adrese se můžete také na Olomoucké právnické dny přihlásit – vstup do registračního formuláře ZDE.