Delegace ústavněprávního výboru Národní rady SR jednala s vedením ČAK


publikováno: 17.10.2016

Sedmičlenná delegace, kterou vedle R. Madeje tvořili další členové ústavněprávního výboru Národní rady SR a obchodně-ekonomický rada, se během návštěvy Prahy snažila načerpat zkušenosti od představitelů všech českých právnických profesí. Za českou stranu se jednání zúčastnili také kolegové z ústavněprávního výboru Senátu ČR v čele s předsedou tohoto výboru JUDr. Miroslavem Antlem.    

Hlavními tématy jednání slovenské delegace a vedení ČAK byly především zkušenosti s aplikací nových soukromoprávních předpisů u nás a problematika rekodifikace soukromého práva procesního na Slovensku, která je u našich sousedů účinná od začátku července tohoto roku. Dále se probíraly otázky týkající se advokátního stavu, zejména pak vzdělávání koncipientů a advokátů, nově zvažovaný systém advokátních zkoušek u nás a zkušenosti slovenských kolegů, kde se změna již uplatňuje v praxi. V této souvislosti se obě strany dotkly také množství a úrovně právnických vysokých škol v obou zemích, úrovně soudnictví a jejich zástupců, jakož i přístupem soudů k veřejnosti.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: Barbora Petráčková