Delegace čínských advokátů ze Šanghaje navštívila ČAK


publikováno: 11.07.2016

V úvodu neformálního setkání JUDr. Vychopeň uvedl, že se spolupráce v oblasti advokacie mezi ČR a Čínou postupně rozvíjí. Zmínil, že delegace ČAK již dvakrát navštívila Hongkong a česká advokacie spolupracuje i s dalšími asijskými zeměmi.

He Pinwei poděkoval za přijetí a hovořil dále o čínských investicích na českém trhu a potřebě poskytování prvotřídních právních služeb. JUDr. Vychopeň nepochyboval o tom, že by prvotřídní právní služby nebyly v České republice poskytnuty už i z toho důvodu, že v ČR působí mnoho advokátních kanceláří, včetně mezinárodních. Kromě toho se dá předpokládat, že i současná jazyková bariéra bude časem odstraněna, neboť  budoucí generace advokátů budou pravděpodobně jistě schopny poskytovat právní služby i v jazyce čínském.

He Pinwei navázal na toto téma a nabídl předsedovi ČAK možnost spolupráce. Uvedl, že k tomu, aby mohly dva kulturně odlišné národy spolupracovat, se musí nejdříve sblížit na poli kulturním a sociálním, a proto by mohli čeští advokáti získat praxi a vzdělávat se v některé z větších advokátních kanceláří v Šanghaji, kde je angličtina běžným komunikačním jazykem a jazyková bariéra zde tak odpadá. Česká advokátní komora a Šanghajská advokátní komora musí najít jen vhodný model spolupráce, který by oběma stranám vyhovoval a naplnil představy obou partnerů. JUDr. Poledník uvedl, že Česká republika a tím i advokacie je jakousi vstupní bránou do Evropy a v České republice je velký ekonomický potenciál pro zahraniční investice.

JUDr. Vychopeň sdílel názor čínského kolegy a navrhl, že by menší skupina advokátů mohla tento pobyt absolvovat. He Pinwei podpořil návrh předsedy ČAK s tím, že až se vrátí do Číny, bude jej prosazovat a podporovat. Zároveň čínský místopředseda Šanghajské advokátní komory pozval předsedu ČAK a místopředsedu ČAK na návštěvu Šanghaje a opětovně poděkoval za přijetí.

Foto a text: Mgr. Lenka Vojířová