Debatu o novele občanského soudního řádu vláda přerušila


publikováno: 04.11.2016

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a ministryně sociálních věcí Michaela Marksová shodně požadují možnost podat dovolání proti nařízení nebo prodloužení ústavní výchovy dítěte. Ministerstvo spravedlnosti však jejich připomínky odmítá.

Novela přináší řadu dílčích změn občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a některých dalších předpisů. Má odstranit nedostatky, které se objevují v praxi. Podle předkládajícího ministerstva spravedlnosti návrh reaguje na podněty, které úřad loni obdržel od soudů, profesních komor i veřejnosti.

Úpravu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku proti pravomocným rozhodnutím, se ministerstvo rozhodlo „přehodnotit“ zejména kvůli přetíženosti Nejvyššího soudu. Podle úřadu existuje několik kategorií sporů, které nyní nejsou z dovolání vyloučeny, ačkoliv nedává smysl, aby se jimi Nejvyšší soud zabýval. Nejvyšší soud by také napříště mohl odmítat „zjevně bezdůvodná“ dovolání a o přípustnosti dovolání by nově rozhodovaly už soudy nižších stupňů.

K námitkám ohledně dovolání v případech ústavní výchovy dítěte ministerstvo uvedlo, že tato agenda není právně složitá. Jde v ní především o skutkové posouzení věci a není zapotřebí tu sjednocovat judikaturu před dovolacím soudem.

Další novinkou má být rozdělování sporů soudcům nikoliv podle nynějšího postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce, ale automatickým generátorem. Mezi dalšími změnami je třeba návrh, aby krajské soudy rozhodovaly spory týkající se obchodních korporací nebo právnických osob, kterými se v současnosti navzdory jejich odborné náročnosti zabývají soudy okresní. Ministerstvo chce dále opustit koncepci povinného výslechu manželů v rozvodovém řízení. Zakotvuje také možnost nápravy ohledně soudních rozhodnutí o určení otcovství z doby, kdy se ještě nedělaly testy DNA.

 

Zdroj: ČTK