oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Daňové fórum 2019 představilo novinky právníkům a daňovým poradcům

publikováno: 08.03.2019

Vzdělávací a mediální společnost e-pravo ve spolupráci s daňovou kanceláří Fučík & partneři a advokátní kanceláří Bříza & Trubač uspořádaly dne 7. března v Národní technické knihovně Daňové fórum 2019. Konference se zúčastnili také odborníci z Generálního finančního ředitelství. Cílem setkání bylo poskytnout aktuální informace právníkům a daňovým poradcům, kteří zastupují klienty v daňových sporech. Účastníci se dozvěděli, jak se postavili soudci Nejvyššího správního soudu ve své judikatuře k aktuálním daňovým otázkám a jaké jsou zásadní judikáty z poslední doby.

Vize a elektronizace finanční správy

V úvodu konference vystoupil Ing. Jiří Fojtík z Generálního finančního ředitelství (GFŘ), který představil projekt MOJE daně, který se nachází ve zkušebním režimu a užívat jej bude kolem 8 miliónů uživatelů. Portál Moje daně bude připomínat elektronické bankovnictví a ulehčí interakci s dalšími úřady. Svou velikostí a objemem dat předčí i projekt EET. Registrovat se do něj bude možné na občanský průkaz s čipem nebo si uživatel vyžádá heslo na Czech Pointu. Přínosný bude například pro insolvenční správce, protože zde budou zveřejňovány účetní závěrky a portál bude propojen s obchodním rejstříkem.

Fiskální dopady brexitu

Makroekonomicky zaměřený příspěvek přednesla prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity. Zabývala se společným konsolidovaným základem daně z příjmů právnických osob (CCCTb) a souvisejícími dopady brexitu. Představila výsledky výzkumu, které byly převzaty do závěrečné zprávy High Level Group on Own Resources. V současnosti legislativci čekají na to, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu. Už od roku 2008 se diskutuje o tom, jak danit korporace a zamezit nežádoucímu přelévání zisku a upravit vztah v korporacích mezi mateřskou a dceřinou společností. V současnosti je zejména těžko měřitelným problémem to, jak měřit digitální přítomnost v podnikání. Nedaří se vybírat od korporací daně na národní úrovni, proto je snahou Evropské unie nastavit procesy vybírání daní tak, aby se je dařilo vybrat v evropském rámci.

Novinky DPH z pohledu Finanční správy

Rok 2019 bude pro DPH v rámci Evropské unie legislativní „smrští“. „Očekává se opět balíček změn,“ uvedla Ing. Blanka Mattausová, ředitelka Odboru nepřímých daní Generálního finančního ředitelství. Doporučila účastníkům konference sledovat aktuality zveřejňované na stránkách Evropské komise. Řadu změn při vývozu a dovozu zboží totiž ovlivní způsob vyrovnání České republiky a Evropské unie s brexitem.   

Mgr. Ing. Petr Toman, daňový poradce a partner společnosti KPMG upozornil na důležitou událost v příštím týdnu, a to 12. března 2019, kdy má být schválena daňová novela Poslaneckou sněmovnou. V účinnost by mohla vejít již od 1. dubna a nově například řeší otázku vystavování a doručování daňových dokladů, opravy dobropisů a odvádění DPH u pronájmů. Od 1. ledna 2021 již nebude prakticky možný pronájem prostor bez odvodu DPH.

ATAD a výpůjční náklady nově z pohledu praxe

Zejména pro právnické subjekty bylo přínosné téma ATAD praktické souvislosti, příklady a rizika, kterými se zabýval Ing. Štěpán Osička, daňový poradce z Fučík & partneři a Ing. Lenka Opluštilová z Finanční správy ČR. Směrnice ATAD je směrnicí, která navazuje na snahu Evropské unie zvýšit úroveň ochrany daňových systémů jednotlivých národních států proti nekalým přeshraničním praktikám a přesouvání zisku do daňově preferenčních režimů. Směrnice je z roku 2016 a stanovuje minimální úroveň ochrany. V budoucnu se plánuje zejména omezení nadměrných výpůjčních nákladů, zákon ale dosud nenabyl účinnosti. Další transakcí, kterou směrnice upravuje, je přemístění majetku bez změny vlastnictví. Tato část bude účinná po 1. lednu 2020. Daňových subjektů se ovšem tato úprava nebude dotýkat plošně. Primárním cílem ATAD je omezit dluhové financování firem.

Právní aspekty daňové kontroly

Odpolední blok konference byl věnován daňové kontrole. „Je třeba mít perfektní přehled daňových povinností, což se zdá být samozřejmé, ale občas se u klientů setkáváme s tím, že to až tak samozřejmé není. Dochází například k výměnám finančních ředitelů nebo daňových poradců, kteří agendu nepředávají dobře,“ uvedl JUDr. Ondřej Trubač z právní kanceláře Bříza & Trubač. Řešili se lhůty promlčení, otázky zastupování advokátem či daňovým poradcem, práva daňového subjektu, možnosti podat stížnosti proti postupu a právo zástupců kontrolované firmy vědět, jaké informace se o ní shromažďují nebo jak podat odvolání od doručení platebního výměru. Nechyběly informace, jaké jsou sankce v případě zkrácení či neodvedení daně. O tom, jak komunikovat se správcem daně, radila Ing. Jana Kolářová, daňová poradkyně z Fučík & partneři.

Aktuální judikatura, trendy a vliv soudních rozhodnutí

Na konferenci proběhly debaty nad různými daňovými spory. Přínosná byla například polemika nad nedávným případem, který představil JUDr. PhDr. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu. Jde o nález Ústavního soudu z minulého měsíce, který svým rozhodnutím „zamotal“ hlavu správcům daně. Jde o precedens, který si pravděpodobně vyžádá další odbornou debatu a možná i legislativní zásah. Problém se týká nesporné části plátce DPH a její odpočet. U mnoha sporů se často řeší sporná a nesporná část odvodu daně. Daňová správa, pokud má pochybnost, vystaví „stopku“ pro celou sumu financí, která vytváří nárok na odpočet pro dané zdaňovací období. Dokud není jasno o dílčí části, nevypořádává se celek. Ovšem pokud je jasno o dílčí části, může soudce vydat částečný rozsudek. Takže podle soudce Karla Šimky si možná budeme muset brzy zvyknout na zcela novou filozofii v daňovém právu.

Podle Mgr. Václava Čepeláka, ředitele Odboru daňového procesu (GFŘ), by však mohla být výše zmíněná praxe nesystémová. Takže, jak je vidět už na tomto konkrétním příkladu, poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob je komplikovaná a systémová záležitost. I z tohoto důvodu vznikla daňová platforma, kde zástupci z různých oborů sdílejí zkušenosti. Další Daňové fórum se bude konat 21. listopadu 2019.

 

Mgr. Hana Kejhová, MPA

Foto: epravo.cz