Další nález ÚS k aktivní legitimaci osob poskytujících péči poškozeným při uplatnění nároku na náhradu jejích nákladů


publikováno: 25.05.2018

Právní věta: Nerespektování nosných důvodů nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 870/14 ze dne 24. 8. 2015 (N 152/78 SbNU 311) o aktivní věcné legitimaci osob, které poskytují osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči, je porušením legitimního očekávání stěžovatelů a tím i jejich práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 610/18 je dostupný ZDE.

Tisková zpráva k nálezu sp. zn. I. ÚS 870/14 (Osoby blízké jsou oprávněny požadovat za osobní péči o poškozeného náhradu v rozsahu částky, kterou by poškozená osoba zaplatila za odbornou pečovatelskou službu) je dostupný zde: https://bit.ly/2GHPcQx 

Zdroj: Ústavní soud, Brno.