Chtěli byste strávit příští jaro ve skotském Edinburghu? Když se přihlásíte, můžete…


publikováno: 24.08.2018

Účastníci se seznámí se skotským právním systémem v oblasti trestního, veřejného a soukromého práva. V prvních devíti dnech bude probíhat úvodní teoretický seminář, na který naváže dvouměsíční praktická stáž u praktikujících členů Fakulty advokátů.

Požadavky na uchazeče:

- dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru Právo

- advokát zapsaný u Komory s nejméně dvouletou praxí

- úroveň anglického jazyka ekvivalentní k hodnotě 7.00 testu IELTS nebo 100 testu TOEFL

- zájem na profesní a sociální interakci s ostatními účastníky programu a skotskými advokáty

Předkládané dokumenty:

- vyplněná přihláška

- kopie univerzitního diplomu a certifikát profesní kvalifikace

- životopis

Za účast na stáži se nevybírá žádný poplatek, ale účastníci si hradí sami ubytování a další výdaje během pobytu. Uzávěrka podávání přihlášek je 31. října 2018. Pro přihlášení na stáž a doplňující informace prosím kontaktujte koordinátorku pro Českou a Slovenskou republiku Adrienu Petrovou na emailu: adriena.petrova@gmail.com nebo tel. čísle +421907963415.