Chcete se stát mediátorem, nebo mediátorkou? Potřebujete se zdokonalit v řešení konfliktů?


publikováno: 28.03.2017

Vzdělávání je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reflektuje také společenskou poptávku v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím mediátorům.

Kurz se uskuteční ve čtyřech třídenních blocích během května a června a je určený nejen budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším. 

Konečný termín pro podání přihlášky: 28. dubna 2017. Podrobnosti najdou zájemci v informačním letáku a přihlašovat se mohou také přes Portál celoživotního vzdělávání UP.