ČAK jednala se zástupci vlády o spolupráci


publikováno: 04.03.2015

Cílem historicky prvního jednání tohoto druhu bylo identifikovat konkrétní témata a způsob spolupráce v oblastech, které jednotlivé profesní komory gesčně zajišťují, shromáždit podněty pro další jednání a položit tak základ dalším pravidelným setkáním zástupců vlády a profesních komor.

Setkání předcházela iniciativa prezidentů profesních komor vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv a jejich zapojení do legislativního procesu formulovaná v Prohlášení prezidentů profesních komor. Následovala změna Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády, na jejímž základě se profesní komory zřízené zákonem staly připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení, a to v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace nebo oblasti jejich působnosti. Významnou změnou v rámci změny Jednacího řádu Legislativní rady vlády je také možnost komor účastnit se jednání Legislativní rady vlády při projednávání těchto návrhů. Česká advokátní komora se tak pravidelně účastní všech jednání Legislativní rady vlády.

Zástupci komor během první části dnešního setkání postupně informovali premiéra Bohuslava Sobotku a ministra Jiřího Dienstbiera o tom, co je ve vztahu k vládě a státu jako takovému nejvíce trápí. Jedním z nejčastěji vyjádřených problémů byla úroveň spolupráce komor s jejich oborovými ministerstvy. Předseda vlády Bohuslav Sobotka zdůraznil oboustrannou potřebu nově navázané spolupráce a slíbil, že bude více apelovat na své kolegy ministry, aby spolupráci s profesními samosprávami nepodceňovali a využívali ji k zefektivnění své práce. Za klíčové pokládá, aby vláda i resortní ministerstva profesním komorám více naslouchaly v tom, jak jejich legislativní i jiné kroky působí na jejich činnost.

To uvítal JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK, neboť právě spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti vykazuje nemalé nedostatky a mezery a je zde prostor pro její zlepšení a zefektivnění. Vyjádřil, že ČAK by uvítala větší možnost vyjádřit se v legislativním procesu k zamýšleným záměrům a prezentovat názor ČAK odpovídající zájmům advokátního stavu. Jako aktuální problém, který ČAK zaznamenává, označil zejména problematiku splnění některých zákonem stanovených předpokladů pro zápis žadatele do seznamu advokátů vedeném Komorou. Velký problém pak vidí také v aktivitách právnických i fyzických osob, které působí na trhu právních služeb, ačkoli k tomu nemají řádné oprávnění.

Další oblastí, na které se účastníci dnešního jednání shodli, je přínos komor ve vztahu k legislativním návrhům a nařízením přicházejícím z EU. Profesní komory mohou být v tomto pro stát velmi užitečné. Jednak mají na danou problematiku odborníky a zpracovanou expertízu a též jsou často díky svým přímým kontaktům a jednáním ve střechových profesních sdruženích v Bruselu u konkrétních návrhů směrnic nebo nařízení EU mnohem dříve, než je má oficiálně stát.

Druhou částí dnešního setkání pak byla pracovní schůzka zástupců profesních komor už jen s ministrem Jiřím Dienstbierem. Jednali společně o konkrétních klíčových problémech v činnostech profesních samospráv jako například o obcházení povinného členství v komorách ze strany různých „pseudoodborníků“ nebo o vlastních principech činností komor. Ministr Dienstbier pokládá pravidelnou komunikaci se zástupci profesních komor za velice důležitou a přislíbil další dvě setkání v první polovině tohoto roku, jejichž tématy by měly být otázky oprávnění a povinností profesních samospráv a dále poskytování právní pomoci v České republice.

JUDr. Hana Rýdlová
Foto Úřad vlády ČR