Bulletin advokacie oslavil šedesátiny


publikováno: 25.10.2016

Slavnostní večer, jehož moderátorkou byla mluvčí Komory Iva Chaloupková, zahájila advokátní hymna v podání Barokního orchestru Pražské konzervatoře pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka.  

Úvodem večera pokřtili předseda České advokátní komory Martin Vychopeň a bývalý místopředseda ČAK a nynější ústavní soudce David Uhlíř knihu Nestoři české advokacie, jejímž je ČAK vydavatelem. Kniha, při jejíž přípravě se spojili dva autoři, advokát (a předseda redakční rady Bulletinu advokacie) Petr Toman a publicista Ondřej Šebesta, přináší osmnáct rozhovorů s nestory, tedy advokáty staršími osmdesáti let, kteří velkou část svého profesního života prožili před rokem 1989.  

Zprava David Uhlíř, Martin Vychopeň, Ondřej Šebesta a Petr Toman, dáma s mikrofonem Iva Chaloupková.

Po křtu poděkoval předseda redakční rady BA doktor Toman ve svém projevu všem, kteří v uplynulých šedesáti letech advokátní časopis vytvářeli, věnovali mu svůj čas a své schopnosti.   

S krátkou zdravicí jménem Bulletinu slovenskej advokácie, mladšího, teprve dvaadvacetiletého „brata“ Bulletinu advokacie, vystoupil předseda jeho redakční rady, doktor Jozef Brázdil.

„Je třeba digitalizovat staré právnické časopisy, jinak si v nich již zakrátko nebudeme moc číst“, zdůraznil ve svém příspěvku právní historik, advokát, emeritní ústavní soudce (a člen redakční rady BA) doktor Stanislav Balík.

V další části večera převzala ocenění, udělené vedením České advokátní komory coby vydavatelem časopisu, řada osobností, které se zasloužily o rozvoj Bulletinu advokacie.

Jako první byl in memoriam oceněn dlouholetý šéfredaktor Bulletinu advokacie, doktor Václav Mandák, který vedl redakci BA od roku 1986 do března 2007. Za jeho éry získal časopis v anketě Karlovarských právnických dnech pětkrát ocenění jako nejlepší právnický časopis v zemi. Cenu převzala jeho dcera Kateřina Jegerová.

Jako druhá převzala ocenění dlouholetá tajemnice doktora Mandáka, paní Jana Ponáhlá.

Dále byli oceněni:

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, dlouholetý člen (do roku 2006 i předseda) redakční rady a pravidelný přispěvatel Bulletinu;

prof. Dr. Alexander Bělohlávek, advokát, rozhodce s mezinárodními zkušenostmi, rovněž dlouholetý člen redakční rady a obětavý recenzent odborných článků;

JUDr. Pavel Blanický, šéfredaktor Bulletinu advokacie od dubna 2007, díky jehož úsilí BA získal v roce 2014 statut recenzovaného časopisu i dalších pět ocenění jako nejlepší právnický časopis ČR;

JUDr. Karel Čermák, Dr. h. c., expředseda ČAK a bývalý ministr spravedlnosti, dlouholetý spolupracovník časopisu a autor pravidelných fejetonů;

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., odborník na právo nekalé soutěže a reklamy, další dlouholetý přispěvatel BA;

JUDr. Vladimír Jirousek, který ve funkci předsedy ČAK v roce 2005 rozhodl o inovaci BA, o tom, že se z něho stane barevný časopis s moderní grafikou, zajímavý nejen pro čtenáře, ale i pro inzerenty;

Ondřej Kafka, majitel agentury Impax a grafik, který dal Bulletinu advokacie jeho moderní podobu a stará se dále i o inzerci, tisk a distribuci časopisu;

Lubomír Lichý, výtvarník, jehož kreslené vtipy provázejí již od roku 1999 prakticky každé číslo Bulletinu;

doc. JUDr. Alena Macková, PhD., vysokoškolská pedagožka, členka redakční rady BA, autorka článků i recenzentka;

prof. JUDr. Karel Marek, CSc., vysokoškolský pedagog, specialista na právo obchodní a závazkové, dlouholetý člen redakční rady, přispěvatel i obětavý recenzent;

JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců, recenzent i autor odborných statí;

JUDr. Petr Toman, LL.M., od roku 2006 předseda redakční rady Bulletinu advokacie;

doc. JUDr. Pavel Vantuch, LL.M., odborník na trestní právo, dlouholetý člen redakční rady, autor odborných článků i recenzent.

Jako poslední, ale ne v poslední řadě, převzala ocenění i moderátorka večera, PhDr. Iva Chaloupková, jejíž práce a nápady posunuly Bulletin advokacie tam, kde je dnes.

O další budoucnosti Bulletinu advokacie se pak dlouho do noci diskutovalo nad sklenkou vína. Za pomoc s večerem děkuje Česká advokátní komora pojišťovacímu makléři, společnosti WI-ASS.

Podrobnější informace i řadu fotografií najdete v  Bulletinu advokacie č. 11/2016.

 

PhDr. Ivana Cihlářová, redaktorka Bulletinu advokacie

Foto Jakub Stadler