Bulletin advokacie opět nejlepším právnickým časopisem!


publikováno: 16.06.2014

Bulletin advokacie opět získal prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis v ČR!

Nejlepším časopisem na Slovensku je pro tento rok Ars notaria.

Nakladatelství Wolters Kluwer získalo Autorskou cenu ČR za nejlepší právnickou publikaci vydanou v roce 2013, a to za učebnici Občanské právo hmotné, 1. díl, Obecná část, která vznikla pod vedením profesorů Jiřího Švestky a Jana Dvořáka a docentky Michaely Zuklínové. 

A konečně již tradiční cenu „Pocta za nejlepší judikát za období 2013-2014“ získalo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 9 Cmo 340/2013 ve věci směnečného práva.

Děkujeme všem čtenářům za přízeň. Nesmírně si jí vážíme a zavazuje nás do budoucna.

Podrobnou zprávu z konference připravujeme!