Boj o zachování mlčenlivosti skončil


publikováno: 28.05.2018

Novela na základě evropské směrnice DAC 5 zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje, které shromažďují při identifikaci a kontrole klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jsou to informace, které už nyní musí poskytovat Finančnímu analytickému úřadu, avšak pouze pokud mají sami podezření na praní špinavých peněz nebo tehdy, pokud si to k vlastnímu šetření FAÚ vyžádá. Informace mají podle směrnice sloužit k mezinárodní spolupráci při správě daní, Ministerstvo financí šlo ale nad rámec směrnice a navrhlo, aby povinné osoby poskytovaly informace i pro tuzemskou správu daní na vyžádání správce daně. Po urputném boji mezi tyto povinné osoby profese se zákonnou povinností mlčenlivosti patřit nebudou.

Novela daňového řádu tak byla schválena v podobě, jež prolamuje povinnost mlčenlivosti advokáta ještě snesitelně, a to pouze pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní, při zachování kontrolních mechanismů obsažených v AML zákoně a se zavedením úzkého hrdla informačního toku, kdy žádost může podat pouze Generální finanční ředitelství, a to prostřednictvím České advokátní komory, a odpověď na žádost putuje zpět stejným způsobem. Výjimka daná ust. § 27 odst. 1, 2 AML zákona tak zůstala nedotčena.

Předlohu již dostal k podpisu prezident.

(čtk + red)