Bohumil Poláček: Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I, A. Říční právo B. Letecké právo


autor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
publikováno: 08.06.2016

Recenzovaná publikace se snaží zaplnit citelnou mezeru v české právnické literatuře věnované mezinárodní dopravě. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I představují první část připravované trilogie, na kterou budou navazovat kapitoly z práva železničního, námořního, silničního a multimodálního. Kniha představuje cennou příručku pro ty, kteří hledají ucelenější informaci v této oblasti.

Kapitola A. Říční právo uvádí odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva, podle evropského práva i podle mezinárodního práva, společnou říční havárii, rozhodování sporů z mezinárodní říční přepravy v soudním a rozhodčím řízení a otázky státní správy v plavbě. Kapitola B. Letecké právo popisuje odpovědnost v mezinárodní letecké přepravě, a to podle vnitrostátního práva, podle evropského práva a podle mezinárodního práva, dále rozhodování sporů z mezinárodní letecké přepravy v soudním řízení, poté se zabývá ochranou civilního letectví, právním režimem vzdušného prostoru a státní leteckou správou, pod niž jsou zahrnuty i mezinárodní organizace pro oblast letectví. Autor se věnuje jak mezinárodním smlouvám, tak právu Evropské unie, případně i českým vnitrostátním předpisům. Kapitoly jsou opatřeny cennými poznámkami, příslušné partie provázejí vybrané judikáty českých soudů a Soudního dvora Evropské unie i řada internetových odkazů, ke každé kapitole je připojen stručný seznam literatury a závěry.

Poláček svou knihu adresuje všem zájemcům o dopravní problematiku, studentům i odborníkům z praxe. Českému čtenáři se tak dostává do rukou komplexní pojednání o regulaci mezinárodní říční a letecké přepravy s tím, že ostatní druhy dopravy budou následovat v dalších svazcích.

Publikaci lze koupit ZDE.