Nová příručka pro videoherní průmysl se zabývá GDPR i ochranou autorských práv


publikováno: 07.04.2019

A Guide to the Video Games Industry se zabývá pravidly pro zpeněžování her, epeněženkami, transakcemi prováděnými v herních měnách, zvyšováním výnosů z her i daněmi v jednotlivých zemích a sleduje daňové úlevy nejen v UK, ale i v rámci EU. Zajímavou sekcí je i prevence proti praní špinavých peněz. Příručka se dále věnuje inzerci a propagaci her a jejich dalšímu rozvoji. Její součástí je i ochrana osobních dat a ochrana vytvořeného obsahu. Zaměřuje se i na protiprávní obsah. Součástí dokumentu je ochrana autorských práv i vzhledem k tomu, že mnoho her následně produkuje například hračky jako součást marketingu a legální propagace.

Průmysl tak roste a stává se agilnějším a mobilnějším, vydělává více peněz z většího počtu hráčů a zároveň směřuje na východ. Nicméně toto je trend, kterému se současná globální společnost nevyhne. S tím se pojí i metody zpeněžování, zejména oblast mikrotransakcí, pokračuje nadále negativní publicita a postupuje regulace. Pravidla pro reklamu a marketing, která se na odlišných trzích liší a zavedení GDPR, přináší nové výzvy do odvětví a v neposlední řadě i v oblasti získávání hráčů a manipulace s jejich osobními údaji. Herní průmysl je ovlivňován vyvíjejícím se postojem zaměstnavatelů a zaměstnanců. Příručka se tak může stát vítanou pomůckou pro všechny, kteří se v tomto segmentu pohybují.

Materiál byl připraven a publikován ve Velké Británii 1. dubna 2019 a je k dispozici na adrese: https://fr.zone-secure.net/-/TaylorWessingPlay/-/#page=1

 

Zdroj a foto: Taylor Wessing