Advokátní stáž v Německu


publikováno: 07.02.2018

Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, e. V.) ve spolupráci s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) nabízí i v roce 2018 stáž pro jednoho českého advokáta/advokátku, případně advokátního koncipienta v posledním ročníku koncipientské praxe do 35 let.

Stáž bude probíhat ve dnech 23. 8. – 29. 9. 2018. První část pobytu zahrnuje úvodní seminář o německém a evropském občanském a obchodním právu, ve druhé části budou stážisté docházet na praxi do německých advokátních kanceláří. Stáž bude zakončena třídenním evaluačním seminářem.

Kdo se může přihlásit? Advokáti/advokátky do 35 let věku se zaměřením na občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test zněmeckého jazyka). Stáž je připravena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují věkové a znalostní podmínky. Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).

V případě Vašeho zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis a stručný motivační dopis, vše v německém jazyce, e-mailem (international@cak.cz) nebo poštou na odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1.

Přihlášení kandidáti budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 13. února 2018. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách ČAK www.cak.cz v sekci Mezinárodní vztahy stejně jako v rubrice Kalendář akcí.

Uzávěrka přihlášek je 11. února 2018.