Advokáti budou muset registrovat úschovy v elektronické knize úschov ČAK


publikováno: 23.12.2012

Co je elektronická kniha úschov?

Kniha bude vedena jako průběžně číslovaný registr, jehož prostřednictvím budou advokáti Komoře hlásit v souladu s výše uvedeným stavovským předpisem provádění úschovy. Konkrétně půjde o zabezpečené webové rozhraní, bez požadavku na další zabezpečovací certifikáty ze strany advokátů. Přístup do tohoto systému budou mít pouze advokáti a ČAK.

Jak se advokát dostane k možnosti do knihy zapisovat?

Advokát bude potřebovat přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje budou sloužit k přihlášení do elektronické knihy úschov. Elektronická kniha úschov je k dispozici na: https://www.eku-cak.cz (v provozu až od 1. 1. 2013).

Kde advokát získá přihlašovací jméno a heslo?

Česká advokátní komora pro advokáty připravila formulář, ke kterému se dostanete jednoduchým kliknutím zde nebo, pro starší verzi MS Word zde. Spolu se všemi informacemi formuláře najdete na webových stánkách ČAK pod tímto bannerem: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10564

Formulář si stáhněte, vyplňte ho a odešlete Komoře:

Přihlašovací údaje obdrží advokát od České advokátní komory do své datové schránky.

Co bude advokát do knihy zapisovat?

Advokát je od 1. 1. 2013 povinen do knihy bez zbytečného odkladu odeslat údaje, převezme-li do úschovy prostředky klienta. Které údaje to jsou?

O provedeném záznamu do elektronické knihy úschov bude advokát následně vyrozuměn potvrzovacím e-mailem ze strany ČAK.

Proč vlastně vzniká elektronická kniha úschov?

V souvislosti se stále vzrůstajícím počtem depozitních úschov prováděných advokáty je v zájmu ochrany klientských práv zapotřebí vytvořit efektivní evidenční a kontrolní systém, který by kontrolní radě ČAK umožnil provádět kontrolu nad dodržováním povinností advokátů při poskytování těchto služeb, a tím preventivně působit proti pochybením a problémům.