oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Křest knihy o právnickém rodu Mokrých

publikováno: 21.11.2017

Dne 20. listopadu 2017 v podvečer proběhl v Galerii 17. listopadu v pražském sídle České advokátní komory slavnostní křest knihy „Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých“, kterou z materiálů rodinného archivu sestavil JUDr. Jan Kotous. Knihu pokřtil bývalý předseda Komory JUDr. Martin Vychopeň.

Právě vychází letošní 11. číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 21.11.2017

Vážení čtenáři,
listopadové vydání Bulletinu advokacie je na cestě k Vám, ale my jsme pro Vás již dnes připravili alespoň malou ochutnávku témat, která v něm najdete.

Věcný záměr nového civilního řádu soudního

publikováno: 15.11.2017

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., a doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., dne 15. listopadu 2017 představili teze k novému občanskému soudnímu řádu, který bude moderní a jednoznačnou koncepcí civilního řízení. Na nových pravidlech se bude vůbec poprvé podílet i veřejnost na zvlášť vytvořené webové stránce.

Odborné články

Určení advokáta

autor: JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Karel Havlíček, Mgr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Jan Syka, JUDr. David Uhlíř, JUDr. Michal Žižlavský
publikováno: 17.11.2017

exkluzivně

Čtení mezi řádky

autor: JUDr. Petra Schützová
publikováno: 13.11.2017

exkluzivně Finanční úřad tvrdí, že zákon hovoří jasnou řečí, a proto vyměřuje daň z nabytí nemovitosti u nemovitosti, kde by se na první pohled mělo uplatnit osvobození od daně. Touto konkrétní nemovitostí jsou byty v rodinných domech, velký developerský hit poslední doby. Je zjevné, že pod termínem „jasná řeč“ si každý představuje něco jiného, a jen zřídkakdy této představě odpovídá to, co dnes najdeme v zákonech. Interpretace zákonů tak dnes připomíná jízdu na horské dráze v zrcadlovém labyrintu.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

378 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. listopadu 2017 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly...
377 VYHLÁŠKA ze dne 2. listopadu 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta Česká národní banka...
376 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. listopadu 2017 o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci...
další články
S ohledem na zákonem stanovený zákaz jednostranného započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné lze nesplatnou pohledávku, jejíž doba splatnosti nebyla sjednána dohodou nebo určena právním předpisem či rozhodnutím, jednostranně započítat jen proti pohledávce nesplatné; proti pohledávce splatné tak lze postupovat pouze tehdy, jde-li o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité závazky (§ 359 obch. zák.).
To, zda splatná pohledávka dlužníkova věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby (osoby odlišné od dlužníka), např. z titulu ručení (ve všech jeho formách) nebo z titulu zástavního práva (váznoucího na majetku třetí osoby), nemá žádnou vypovídací hodnotu ohledně schopnosti dlužníka samotného tyto své závazky splatit. Dlužník totiž není osobou, jež by bez dalšího (jen proto, že pohledávka věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby) mohla s majetkem ve vlastnictví třetí osoby disponovat tak, že z něj uhradí (bude schopen uhradit) svůj dluh vůči věřiteli. Obdobně to platí i pro osoby, jež jsou (vůči věřiteli dlužníka) v postavení dlužníkových spoludlužníků.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR