oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Zpráva o 7. sněmu České advokátní komory

publikováno: 25.09.2017

V pátek 22. září 2017 se v pražském hotelu Clarion konal 7. sněm České advokátní komory. Nejdůležitějším bodem programu byly volby do čtyř orgánů Komory – představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Sněm také přijal novely pěti stavovských předpisů.

Aktuality z Evropské unie

publikováno: 19.09.2017

(červenec–srpen 2017)

Pozvánka na konferenci Fashion Law

publikováno: 19.09.2017

12. října 2017 od 9 hodin, Tusarova 31, Praha 7

Odborné články

Správné načasování výpovědi pro nadbytečnost

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.09.2017

exkluzivně Pro platnost výpovědi z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce se vyžaduje, aby byla uplatněna tak, aby na jejím základě pracovní poměr účastníků skončil nejdříve v pracovním dni přecházejícím dni, v němž nastává účinnost příslušných organizačních změn, v jejichž důsledku se stal (stane) zaměstnanec nadbytečným. Jak tedy správně načasovat výpověď pro nadbytečnost? Nepřináší to v zaměstnavatelské praxi obtíže?

Odměna advokáta a bagatelní pohledávky

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 04.09.2017

exkluzivně Klienty a jejich případy si běžný advokát nevybírá. Bagatelní pohledávky byly v době nepříliš dávné nejen předmětem častých diskusí a soudních přezkumů, ale i posuzování Ústavním soudem a následně objektem legislativních změn. Tyto kroky patrně pozměnily obchod s bagatelními pohledávkami, samotné pohledávky však stále existují a bývají předmětem poskytování právní pomoci. Podívejme se tedy, jak se stanoví advokátova odměna v takových případech, popř. zda je nějak omezena advokátova (a potažmo i klientova) smluvní volnost při vyjednávání o odměně.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

16 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
15 USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna 2017 Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších...
14 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl...
další články
Zamítl-li soud žalobu na vyklizení bytu, neboť dospěl k závěru, že žalovaná je nájemcem předmětného bytu, je tímto závěrem vázán i soud v řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu (které co do významu v tomto případě odpovídá dřívějšímu řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu).
Uplatnění (vznesení) námitky promlčení pohledávky není uplatněním skutkové námitky nýbrž námitky právní (jde o výkon práva). Ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tak jde o námitku, jejímž prostřednictvím nelze účinně popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. To platí bez zřetele k tomu, že bez vlastního výkonu tohoto práva (bez uplatnění námitky promlčení dlužníkem v řízení, jež předcházelo rozhodnutí příslušného orgánu o pohledávce) není možné promlčení pohledávky zohlednit. Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není (z povahy věci nebude) překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR