oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Novela zákona o zaměstnanosti přináší několik zásadních změn

publikováno: 20.07.2017

Novela zákona o zaměstnanosti, kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přináší největší změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, ale týká se i plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a v neposlední řadě poskytuje vyšší ochranu zaměstnancům – konkrétně jejich soukromí a také při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Pozvánka na 11. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků 2017

publikováno: 18.07.2017

Tuto mezinárodní vědeckou konferenci pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkanky JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. v hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce ve dnech 22. – 24. 9. 2017. Tématem 11. ročníku je Právo jako diskurz.

Veřejná zakázka na právní služby

publikováno: 18.07.2017

Agentura pro evropský gnss vyhlašuje veřejnou zakázku na právní služby.

Odborné články

Novela zákona o zaměstnanosti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 20.07.2017

exkluzivně Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., (dále jen „z. o. z.“). Účelem zákona je účinně regulovat právní vztahy vznikající v oblasti zaměstnanosti, vytvořit vhodné právní nástroje a instituty, které by napomohly rozvoji trhu práce a snižování nezaměstnanosti se současným zlepšováním podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Je zákaz kouření v domě a bytě „rozumným pokynem“ (§ 2256 o. z.)?

autor: JUDr. Stanislav Křeček
publikováno: 20.07.2017

exkluzivně Nechci se samozřejmě zde pouštět do debaty o tom, zda je kouření zdravé, rozumné a přijatelné či nikoliv. Ostatně názorů na toto téma jsme si v posledních měsících, v souvislosti s jinou oprávní úpravou, vyslechli dost. Jde mi o to, zda pronajímatel může nájem bytu nebo domu podmínit zákazem kouření – a snahy o takový zákaz se v praxi již objevují, aniž by se tím dostaly do rozporu s ustanovením § 2235 o. z. („nepřihlíží se k ujednáním zakazujícím nájemcova práva“) nebo s ustanovením § 2239 o. z. („nepřihlíží se k ujednání…ukládající nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená“) nebo zda může zákaz uložit i nájemcům, kteří již mají uzavřenu nájemní smlouvu.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

16 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
15 USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna 2017 Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších...
14 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl...
další články
Zamítl-li soud žalobu na vyklizení bytu, neboť dospěl k závěru, že žalovaná je nájemcem předmětného bytu, je tímto závěrem vázán i soud v řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu (které co do významu v tomto případě odpovídá dřívějšímu řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu).
Uplatnění (vznesení) námitky promlčení pohledávky není uplatněním skutkové námitky nýbrž námitky právní (jde o výkon práva). Ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tak jde o námitku, jejímž prostřednictvím nelze účinně popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. To platí bez zřetele k tomu, že bez vlastního výkonu tohoto práva (bez uplatnění námitky promlčení dlužníkem v řízení, jež předcházelo rozhodnutí příslušného orgánu o pohledávce) není možné promlčení pohledávky zohlednit. Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není (z povahy věci nebude) překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
1. 05/04/2017 Advokátní sliby
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Připravujete se již nyní na účinnost nařízení GDPR (2016/679/EU)?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR