100 dnů vlády za MSp: elektronické náramky a novela insolvenčního zákona


publikováno: 09.10.2018

Během měsíce září se podařilo dotáhnout do cíle projekt elektronických náramků, na který česká justice čekala od roku 2010. Ministr Kněžínek oznámil, že elektronický monitoring funguje a vše běží tak, jak má. Skončilo tedy dlouholeté čekání na monitorovací systém, který bude mít široké využití od podrobné kontroly odsouzeného po pomoc obětem trestného činu.

Dalším významným úspěchem posledních měsíců je tzv. oddlužovací novela. „Chtěl bych především zdůraznit úzkou spolupráci s poslanci při parlamentním schvalování této novely, která má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu potřebných lidí. Ministerstvo poskytuje velmi úzkou součinnost," uvedl ministr Kněžínek.

Úspěšně pokračují práce na nových procesních kodexech. Návrh trestního řádu je již zpracováván v paragrafovém znění a současně probíhají konzultace s odbornou veřejností nad tezemi nového civilního řádu soudního.

Uplynulé měsíce byly pro ministra Jana Kněžínka zejména o seznamování se s chodem úřadu. Během četných schůzek také nastartoval komunikaci s představiteli profesních organizaci, například se zástupci České advokátní komory nebo Notářské komory. Ministr se sešel i s předsedy krajských soudů, rovněž navštívil Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

V nejbližší době se Ministerstvo spravedlnosti chystá na projednávání nového zákona o soudních znalcích v Poslanecké sněmovně. V plánu je také předložení upravené novely zákonů upravujících exekuce, např. koncentraci exekucí na jednoho dlužníka u jednoho exekutora, což by mělo snížit náklady na exekuce a v důsledku ulevit všem zúčastněným stranám.

 Zdroj: Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti.